Főoldal > Timetable > Session details > Contribution details

Közreműködés Előadás

EKF CK - TA-Terem
9. TUTORIAL

HPC (szuperszámítógép)

Témakör

9.1 Tutorial

Magyar nyelvű tematika (min. 1000 karakter, max. 2000 karakter)

Napjaink tudományos tevékenységének egyik legfontosabb mozgatórugója a tudományos szimuláció. A tudományos szimulációkban a kutatók matematikai modellekkel formalizált problémákat oldanak meg számítógépes programok segítségével. Ez a megközelítés általában olcsóbb és flexibilisebb mint a valós kísérletek elvégzése. A tudományban ezt a megközelítést “in silico” kutatásnak is nevezik. A szimulációk sokszor rendkívül jelentős számítógépes erőforrásokat igényelnek, ezért a számításokhoz szuperszámítógépek szükségesek. A High Performance Computing, vagyis nagy teljesítményű számítástechnika a bonyolult matematikai számítások rövid idő alatti elvégzését teszi lehetővé.

Az előadáson a következő témákról lesz szó:

 • A HPC helyzete Magyarországon
 • PRACE: Európai HPC-s együttműködés
 • A Pécsi SMP szuperszámítógép
 • Szuperszámítógép klaszterek: Debrecen, Szeged, Budapest
 • Feladat ütemező: SLURM
 • Párhuzamosítási programozási technikák: MPI, OpenMP
 • Távoli vizualizáció: VirtualGL, TurboVNC
 • Grid a HPC-ben: ARC köztesréteg
 • Scalasca párhuzamos profiler
 • Fordító optimalizálása és matematikai könyvtárak: GCC, Intel, MKL
 • GPU erőforrások

Angol nyelvű előadáscím

HPC (supercomputer)

Angol nyelvű tematika (min. 1000 karakter, max. 2000 karakter)

One of the most important area of state-of-the-art scientific work is scientific computing. In scientific computing solve mathematical models of physical problems by computer simulation. Simulations are a cheaper and more flexible approach than physical experiments. In science, this approach is called "in silico" research. Most simulations are resource intensive and demand a supercomputer or High Performance Computing (HPC) environment.

The main topics of the HPC tutorial are the following:

 • HPC in Hungary
 • PRACE : The European HPC initiative
 • The SMP Supercomputer at Pécs
 • Supercomputer clusters: Debrecen, Szeged, Budapest
 • Job scheduler: SLURM
 • Parallel programming paradigms: MPI, OpenMP
 • Remote visualization: VirtualGL, TurboVNC
 • Grid with HPC: ARC middleware
 • Scalasca parallel profiler
 • Compiler optimizations: GCC, Intel compilers, mathematical libraries
 • GPU resources

A kapcsolattartó levelezési címe (ha eltér az előadóknál megadottaktól)

1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Telefonszám (ha eltér az előadóknál megadottaktól)

+36 (1) 450-3061 / 5015