A KONFERENCIA SZEKCIÓI ÉS TÉMAKÖREI,TUTORIÁLOK


1. INFRASTRUKTURÁLIS TECHNOLÓGIÁK ÉS FEJLESZTÉSEK

1.1GEANT-Magyarország (HBONE) fejlesztések
1.2Közoktatási hálózat fejlesztése
1.3Kutatóhálózati fejlesztési irányok
1.4Vezeték nélküli hálózati hozzáférési technológiák
1.5Nagysebességű internet, hibrid technológiák
1.6Fenntarthatósági szempontok
1.7Egyebek

Bálint Lajos - lajos.balint@niif.hu
Martos Balázs - martos@hungarnet.hu
Máray Tamás - maray@niif.hu
Ritter Dávid - ritter.david@iig.elte.hu


2. KÖZNEVELÉS, FELSŐOKTATÁS, ELEKTRONIKUS TANULÁSI KÖRNYEZETEK

2.1Intézménytámogató rendszerek
2.2Távoktatási rendszerek, MOOC oktatási portálok
2.3Közoktatási tartalomszolgáltatás, elektronikus tananyag-adatbázisok
2.4Elektronikus Információ Szolgáltatás (EISZ), MTMT
2.5Korszerű tantermi technológiák és hálózati alkalmazások
2.6Közösségi oldalak szolgáltatásainak integrálása az oktatásba
2.7Informatikai alkalmazások az iskola mindennapjaiban
2.8Iskolai adminisztrációs rendszer
2.9Digitális írástudás fejlesztése
2.10Nyílt forráskódú rendszerek az iskolákban
2.11Egyebek

Gál Zoltán - zgal@unideb.hu
Hutai László - hutus@karinthy.hu
Kis-Tóth Lajos - ktoth@ektf.hu
Lengyelné Dr.Molnár Tünde - mtunde@ektf.hu
Ritter Dávid - ritter.david@iig.elte.hu
Uherkovich Péter - uherkovich.peter@pte.hu


3. TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOK: KÖNYVTÁRAK, LEVÉLTÁRAK, MÚZEUMOK

3.1Fejlesztési stratégiák, fejlesztési programok
3.2Országos szolgáltatások, retrospektív adatbázisok
3.3E-könyvek, szövegek, képek, audiovizuális anyagok
3.4Elektronikus könyvtárak, kiállítások, portálok, repozitóriumok
3.5Kutatóintézeti tartalomszolgáltatás
3.6Közösségi tartalomszolgáltatás
3.7Múzeumi, levéltári informatika fejlesztései
3.8Új technológiák alkalmazása a tartalomszolgáltatásban
3.9Tartalomhasználat elemzése
3.10A könyvek és az olvasás jövője
3.11Könyvtárak szerepe a digitális írástudatlanság felszámolásában
3.12Jogi, etikai szabályozási kérdések
3.13Egyebek

Kokas Károly - kokas@bibl.u-szeged.hu
Lengyelné Dr.Molnár Tünde - mtunde@ektf.hu
Moldován István - moldovan@oszk.hu
Tóth Elek - elek.toth@emmi.gov.hu
Tószegi Zsuzsanna - zsuzsanna.toszegi@hipo.gov.hu


4. ALKALMAZÁSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI TECHNOLÓGIÁK

4.1Web-technológiák, szemantikus web
4.2Elosztott információs rendszerek
4.3Multimédia alapú technológiák
4.4A mobil technológián alapuló fejlesztések
4.5Virtualizáció
4.6Szolgáltatásmenedzsment
4.7Közösségi média, Crowd technológiák
4.8Alkalmazásfejlesztési technológiák, jövő Internet
4.9Nyílt forráskódú rendszerek bevezetésének kérdései
4.10Egyebek

Máray Tamás - maray@niif.hu
Seres József - seres.jozsef@mtmt.hu


5. SZUPERSZÁMÍTÁSTECHNIKA, ADATTÁROLÁS, FELHŐ-RENDSZEREK

5.1HPC technológiák és alkalmazások a szuperszámítógépeken
5.2Szuperszámítástechnika a tudományos kutatásban, fejlesztésben és innovációban (beszámolók, eredmények, demók)
5.3Tudományos adatok vizualizálása
5.4Elosztott tároló és archiváló rendszerek
5.5Felhő alapú rendszerek
5.6Big Data
5.7Egyebek

Máray Tamás - maray@niif.hu
Ritter Dávid - ritter.david@iig.elte.hu


6. HÁLÓZATBIZTONSÁG, HÁLÓZATMENEDZSMENT, KÖZTES RENDSZEREK (MIDDLEWARE), AZONOSÍTÓ RENDSZEREK

6.1Elektronikus hitelesítés
6.2Hálózati veszélyek, védelmi technológiák
6.3Elektronikus levelezés biztonsági kérdései
6.4Felhasználóazonosítás, jogosultságkezelés, címtárak
6.5Incidenskezelés
6.6Vezeték nélküli hálózatok biztonsági kérdései
6.7Köztes rendszerek
6.8Tartalomszűrés
6.9Egyebek

Magyar Zsuzsanna - magyarzs@sztaki.hu
Martos Balázs - martos@hungarnet.hu
Pásztor Miklós - pasztor@ppke.hu
Ritter Dávid - ritter.david@iig.elte.hu


7. INFORMATIKA A SPORT ÉS EGÉSZSÉGTUDATOSSÁG TERÜLETÉN, SMART TECHNOLÓGIÁK

7.1Mobil kommunikációs rendszerek a sportban
7.2Mozgások követése, modellezése, vizualizációja és szimulációja
7.3Adatbázisok és adatbányászat a sportban
7.4Játékelemző intelligens rendszerek, e-learning a sportelméletben
7.5Body Area Network alkalmazások, szenzoradatok elemzése
7.6Nagyfelbontású adat, hang és videó mintavételezése szenzorokkal
7.7Valós idejű e-learning és virtuális valóság megoldások

Gál Zoltán - zgal@unideb.hu
Uherkovich Péter - uherkovich.peter@pte.hu


TUTORIÁLOK

  • DNSSEC ELV és KONFIGURÁCIÓ
  • HOGYAN VEZESSÜK BE HÁLÓZATUNKON AZ IPv6-OT
  • HPC (szuperszámítógép)
  • MTMT I. – SZERZŐK ÉS INTÉZMÉNYEK KEZELÉSE
  • MTMT II. – PUBLIKÁCIÓK ÉS IDÉZŐK KEZELÉSE
  • TŰZFALÉPÍTÉS AZ ALAPOKTÓL