Főoldal > Timetable > Session details > Contribution details

Közreműködés Előadás

Debreceni Egyetem - A terem
3. TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOK: KÖNYVTÁRAK, LEVÉLTÁRAK, MÚZEUMOK

BPMN 2.0 a könyvtári minőségbiztosításban

Előadók

  • BÁTFAI Erika
  • LAKATOS Róbert
  • MOLNÁR Georgina
  • TAKÁCSNÉ BUBNÓ Katalin

Elsődleges szerzők

  • BÁTFAI Erika (Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár)

Társszerzők

Témakör

3.13 Egyebek

Magyar nyelvű tematika (min. 1000 karakter, max. 2000 karakter)

Időről időre aktuálissá válik a könyvtárak életében a minőségmenedzsment. Valójában ez a munka sosem fejeződik be egy-egy eredmény, cél elérésével, a Minősített Könyvtár cím, vagy a Könyvtári Minőségi Díj csak egy mérföldkő ebben a folyamatban. 2015-16-ban Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár munkatársai ismét egy ilyen mérföldkő eléréséért dolgoznak, de az előkészítő munkálatok elvégzéséhez az eddigiektől különböző, a Könyvtár életében újszerű gyakorlatot és eszköztárat alkalmaznak. Tanulmányunkban a BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation) támogató üzleti informatikai szabvány alkalmazását mutatjuk be a könyvtári minőségfejlesztés területén. A BPMN nem előzmények nélküli Könyvtárunkban, először az Egyetemi Kiadó, a Könyvtár valóban üzleti profillal rendelkező alegysége alkalmazta munkafolyamatai leírásához. Ezt az ötletet vittük tovább, amikor a Minőségirányítási Tanács folyamatleírásokért felelős munkacsoportja úgy döntött, hogy ezt a szabványt és az azt támogató informatikai eszközöket alkalmazza valamennyi könyvtári munkafolyamatunk feltérképezésére és leírására. Az eszköz használata komoly tanulást, képzést, és egyfajta algoritmikus szemlélet elsajátítását feltételezi a könyvtáros kollégák részéről. A tanulmányban feltérképezzük a hazai könyvtári minőségmenedzsment folyamatirányítási gyakorlatát, a BPMN korábbi könyvtári (elsősorban hazai ezen belül saját könyvtárunkban történő) alkalmazását. Beszámolunk röviden a Minőségirányítási Tanács működéséről, és a Folyamat munkacsoport szerepéről a minőségbiztosításban. Bemutatjuk azt a munkát, amit az eszköz elfogadtatásáért, a kollégákkal való megismertetéséért végeztünk. Végezetül bemutatunk néhány példát az elkészült folyamatmodellekből, remélve, hogy kiderül munkánkból, milyen haszonnal jár a BPMN alkalmazása könyvtári környezetben.

Angol nyelvű előadáscím

BPMN 2.0 in the library management

Angol nyelvű tematika (min. 1000 karakter, max. 2000 karakter)

From time to time quality management becomes a topical issue in the life of libraries. In fact this job does not end once we have achieved the results, the „Qualified Library” title and the „Library Quality Award” are only milestones in this process. Since 2015 librarians at the University of Debrecen University and National Library have been working to reach such a milestone, but at the preparation phase they have used practices and supporting tools different from earlier quality management practices of the library. The paper presents the application of BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation) business information technology standard in library quality management. The application of BPMN was not unprecedented in our library, it was first introduced in Debrecen University Press, which is a real business profile unit of our library. This idea was further developed when the Workflow Team of our Quality Management Board decided to use this standard and its supporting IT tools to map and describe all the working processes of the library for the documentation of quality management. The utilization of the tools requires constant learning, training and a kind of algorithmic thinking on behalf of our colleagues. The paper highlights the practice of workflow management in the quality management of Hungarian libraries, and the application of BPMN in libraries (primarily at the University of Debrecen University and National Library). We briefly describe the activities of the Quality Management Board and the role of the Workflows Team in quality management. We demonstrate the efforts of the team to make BPMN 2.0 widely accepted and known among colleagues. Finally we present some examples of ready workflow models in an attempt to illustrate the gains of business process modelling (BPMN) in a library environment.