Főoldal > Timetable > Session details > Contribution details

Közreműködés Előadás

Debreceni Egyetem - A terem
3. TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOK: KÖNYVTÁRAK, LEVÉLTÁRAK, MÚZEUMOK

Személyes információszervezés a gyakorlatban

Előadók

  • JÁVORKA Brigitta

Elsődleges szerzők

Témakör

3.9 Tartalomhasználat elemzése

Magyar nyelvű tematika (min. 1000 karakter, max. 2000 karakter)

A személyes információ szervezés vagy szermélyes archiválás kérdése nemzetközi szinten gyakran kerül felvetésre a gyorsan változó digitális világ kontextusában. Ugyanakkor ez az információtudomány egy olyan szelete, amelyre Magyarországon még kevés figyelmet szenteltek. Még a megfelelő információs műveltséggel rendelkező személyek között is a személyes információszervezés inkább csupán egy mellékhatása a digitális környezetben való tartalom előállításnak, mint egy tervezett cselekvés. Ezen kutatás célja annak felmérése, hogy a magyar lakosság milyen mértékben alkalmazza a digitális megőrzés és kezelés alapelveit, valamint cél a könyvtárosok és a „civil” használók hétköznapi viselkedésében tapasztalható különbségek és hasonlóságok megvilágítása. Jan Zastrow (2014) ugyanis azt állítja, hiába dolgoznak a könyvtárosok napi szinten ezen elvek alapján, a saját adataikkal kapcsolatban mégsem alkalmazzák őket. Ez erősítette meg a horvát vizsgálat is: ezen felméréshez összehasonlítási alapul szolgál Hana Marčetić (2015) kérdőíves kutatása. Ezt a felmérést a kutató az eszéki, zágrábi és zadari egyetemek graduális és posztgraduális információtudományi hallgatói között végezte el.

Angol nyelvű előadáscím

Personal information management in practice

Angol nyelvű tematika (min. 1000 karakter, max. 2000 karakter)

The issue of personal information management or personal archiving is one often raised in the context of the fast changing digital era on international level. But also it is a part of information science to which so far little attention has been devoted in Hungary. Even among the “informationally literate” personal digital archiving is more often simply a side-effect of generating content in the digital environment than a planned activity. The aim of this paper is to research the extent to which the hungarian population employs the doctrines of digital preservation and stewardship; and I want to lighting the differences and similarities between the everyday behavior of the librarians and the „civil” users. Because Jan Zastrow (2014) claims that even though librarians are working on the basis of these principles as a daily routine, they do not apply them in relation to their own data. This was confirmed by the Croatian investigation: The survey of Hana Marčetić (2015) provides a basis for comparison to this research. That survey was conducted on undergraduate and graduate information science students from the Universities of Osijek, Zagreb and Zadar.

Telefonszám (ha eltér az előadóknál megadottaktól)

+36-30/4621871