A KONFERENCIA SZEKCIÓI ÉS TÉMAKÖREI

1. INFRASTRUKTURÁLIS TECHNOLÓGIÁK ÉS FEJLESZTÉSEK

 

1.1           GÉANT és HBONE fejlesztések

1.2           Közoktatási hálózat fejlesztése    

1.3           Kutatóhálózati fejlesztési irányok

1.4           Vezeték nélküli hálózati hozzáférési technológiák, WIFI fejlesztések.

1.5           Nagysebességű internet, hibrid technológiák

1.6           Fenntarthatósági szempontok

1.7           Kormányzati infrastruktúra fejlesztések

 

 

2. KÖZNEVELÉS, FELSŐOKTATÁS, ELEKTRONIKUS TANULÁSI KÖRNYEZETEK

 

2.1           Intézménytámogató rendszerek

2.2           Távoktatási rendszerek, MOOC oktatási portálok

2.3           Közoktatási tartalomszolgáltatás, elektronikus tananyag-adatbázisok

2.4           Elektronikus Információ Szolgáltatás (EISZ), MTMT

2.5           Korszerű tantermi technológiák és hálózati alkalmazások

2.6           Közösségi oldalak szolgáltatásainak integrálása az oktatásba

2.7           Informatikai alkalmazások az iskola mindennapjaiban

2.8           Iskolai adminisztrációs rendszer

2.9           Digitális írástudás fejlesztése

2.10        Nyílt forráskódú rendszerek az iskolákban

 

3. TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOK: KÖNYVTÁRAK, LEVÉLTÁRAK, MÚZEUMOK

 

3.1           Fejlesztési stratégiák, fejlesztési programok

3.2           Országos szolgáltatások, retrospektív adatbázisok

3.3           E-könyvek, szövegek, képek, audiovizuális anyagok

3.4           Elektronikus könyvtárak, kiállítások, portálok, repozitóriumok

3.5           Kutatóintézeti tartalomszolgáltatás

3.6           Közösségi tartalomszolgáltatás

3.7           Múzeumi, levéltári informatika fejlesztései

3.8           Új technológiák alkalmazása a tartalomszolgáltatásban

3.9           Tartalomhasználat elemzése

3.10        A könyvek és az olvasás jövője

3.11        Könyvtárak szerepe a digitális írástudatlanság felszámolásában

3.12        Jogi, etikai szabályozási kérdések

 

4. ALKALMAZÁSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI TECHNOLÓGIÁK

 

4.1           Web-technológiák, szemantikus web

4.2           Elosztott információs rendszerek

4.3           Multimédia alapú technológiák

4.4           A mobil technológián alapuló fejlesztések

4.5           Virtualizáció

4.6           Szolgáltatásmenedzsment

4.7           Közösségi média, Crowd technológiák 

4.8           Alkalmazásfejlesztési technológiák, jövő Internet

4.9           Nyílt forráskódú rendszerek bevezetésének kérdései

 

5. SZUPERSZÁMÍTÁSTECHNIKA, ADATTÁROLÁS, FELHŐ-RENDSZEREK

 

5.1           HPC technológiák és alkalmazások a szuperszámítógépeken

5.2           Szuperszámítástechnika a tudományos kutatásban, fejlesztésben és innovációban (beszámolók, eredmények, demók)

5.3           Tudományos adatok vizualizálása

5.4           Elosztott tároló és archiváló rendszerek

5.5           Felhő alapú rendszerek

5.6           Big Data, adatbázisok és adatbányászat

 

6. HÁLÓZATBIZTONSÁG, HÁLÓZATMENEDZSMENT, KÖZTES RENDSZEREK (MIDDLEWARE), AZONOSÍTÓ RENDSZEREK

 

6.1           Elektronikus hitelesítés

6.2           Hálózati veszélyek, védelmi technológiák

6.3           Elektronikus levelezés biztonsági kérdései

6.4           Felhasználó-azonosítás, jogosultságkezelés, címtárak

6.5           Incidenskezelés

6.6           Vezeték nélküli hálózatok biztonsági kérdései

6.7           Köztes rendszerek

6.8           Tartalomszűrés

 

7. SMART TECHNOLÓGIÁK, IOT

 

7.1           Mobil kommunikációs rendszerek

7.2           Mozgások követése, modellezése, vizualizációja és szimulációja    

7.3           Játékelemző intelligens rendszerek, e-learning az elméletben

7.4           Body Area Network alkalmazások, szenzoradatok elemzése, IOT

7.5           Nagyfelbontású adat, hang és videó mintavételezése szenzorokkal

7.6           Valós idejű e-learning és virtuális valóság megoldások

7.7           Intelligens város, intelligens kampusz