Főoldal > Timetable > Session details > Contribution details

Közreműködés Előadás

Debreceni Egyetem - B terem
3. TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOK: KÖNYVTÁRAK, LEVÉLTÁRAK, MÚZEUMOK

A nemzeti földrajzi névtér kialakítása. Helynevek fölvételének módszere

Előadók

  • UNGVÁRY Rudolf

Elsődleges szerzők

Témakör

3.6 Közösségi tartalomszolgáltatás

Magyar nyelvű tematika (min. 1000 karakter, max. 2000 karakter)

Az előkészületek első szakaszában a földrajzi névtér jellemzői elemeztük, számba vettük a helynevek típusjellemzőit, és a meglévő magyar névtér kezdeményezések kritikájával foglalkoztunk. A névtér alapját egyrészt a Geotaurusz, másrészt a Földmérési és Távérzékelési Intézet által nyilvántartott „Magyarország Földrajzinév-tára”-nak névállománya alkotja. E két állomány egyesítése lesz a munka első szakaszában a feladat. Ezáltal kialakul az összes hivatalosan nyilvántartott földrajzi név állománya, beleértve nem csak a településeket és településrészeket, hanem a közigazgatás számára ugyancsak fontos természetföldrajzi helyek állományát is. A továbbiakban az együttműködéshez megnyerhető intézmények névállományát egyesítjük a meglévő állománnyal. A munka módszerét többek között az Óbudai Egyetem Geoinformatikai Intézetében tartott gyakorlatokon dolgoztuk ki. Térképek helynévanyagát hasonlítottuk össze a Geotaurusszal. Azokat a műveleteket, melyek a helynek megbízható azonosítását biztosították, különféle forrástérképeken ellenőriztük. A munka legfontosabb része a helynevek pontos térképi azonosítása volt. Alapja az adott hely földrajzi koordinátája. Ez köti össze mind a mai névváltozatokat, mind pedig az időben különböző neveket, adott esetben egészen a római korig visszamenőleg. A magyar földrajzi névtér esetében különleges jelentősége van annak, hogy a helynevek jelentős része nem a mai, hanem a történelmi Magyarország egész területéről származik, mégpedig időben különféle rétegződésekben.

Angol nyelvű előadáscím

Development of a geographical name area – methodology of admission of place names

Angol nyelvű tematika (min. 1000 karakter, max. 2000 karakter)

In the first stage of the preparations, we have analyzed the characteristics of the geographical name space, reviewed the typical characteristics of the geographical names, and dealt with the critics of the existing initiatives of the Hungarian name area. The basis of the name area on the one hand consists of the Thesaurus of the Hungarian Geographical Names (Geotaurus), on the other hand of the name data set of „Gazetteer of Hungary” registered by Institute of Geodesy, Cartography and Remote Sensin. The task in the first stage of the work will be the unifying of the two data sets. This way there will be created all the officially registered geographical name areas, including not only the settlements and parts of settlements, but toponymicon of physical geography which are equally important for the public administration. Continuing our work we plan to unify the stock of names of institutions willing to cooperate with us. The methodology have been developed among others in the Geoinformatical Institute of Óbuda University by practical attempts. The stocks of toponymicon of maps were comparing to the name data sets of Thesaurus of the Hungarian Geographical Names. All the operations which ensured trustworthy identification, we have checked on different source maps. Most important part of the work was the exact geographical-cartographycal identification of the toponyms. It was based on the geographical coordinate of the place in question. This makes connection between the present variant name and different names of different times, in cases back to the Roman era. In the case of the data sets of Geographical Names of Hungary it has an exceptional importance that most of the toponyms has originated not in the actual, but the „historical” Hungary, namely in chronological stratifications.